MỞ BÁN IEO TKX

MỞ BÁN IEO PUBLIC SALE TKX TRÊN SÀN 5ROI, BLOCK 2 THỜI GIAN TỪ 22/08/2021 – 01/09/2021

Xem thêm
kết thúc sau
 
 

 

MỞ BÁN PRIVATE SALE TKX

XIXO MỞ BÁN PRIVATE SALE  DÀNH CHO TKX TOKEN, THỜI GIAN TỪ 01/07/2021 – 15/09/2021

Xem thêm
Kết thúc sau
 
 

HỆ SINH THÁI XIXO

SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Xem thêm Bản cáo bạch

VÍ ĐIỆN TỬ X

LÀ ỨNG DỤNG LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI

TÀI SẢN SỐ TOKEN X

Xem thêm

TOKEN X

LÀ ĐƠN VỊ TRAO ĐỔI NGANG HÀNG TRONG HỆ SINH THÁI XIXO VÀ CÁC SÀN GIAO DỊCH KHÁC

Xem thêm Private Sale

MỞ BÁN IEO TKX

MỞ BÁN IEO PUBLIC SALE TKX TRÊN SÀN 5ROI, BLOCK 2 THỜI GIAN TỪ 22/08/2021 – 01/09/2021

XEM THÊM
 
 

MỞ BÁN PRIVATE SALE TKX

XIXO MỞ BÁN PRIVATE SALE CHO TOKEN X, THỜI GIAN TỪ 01/07/2021 – 15/09/2021

XEM THÊM
 
 

HỆ SINH THÁI XIXO

SỐ HÓA HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN, XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP

XEM THÊM Bản cáo bạch

VÍ ĐIỆN TỬ X

LÀ ỨNG DỤNG LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI

TÀI KHOẢN SỐ VÀ TOKEN

XEM THÊM

TOKEN X

LÀ ĐƠN VỊ TRAO ĐỔI NGANG HÀNG TRONG HỆ SINH THÁI XIXO VÀ             CÁC SÀN GIAO DỊCH KHÁC

XEM THÊM Private Sale

VỀ CHÚNG TÔI

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI XIXO.VN

Câu chuyện về XIXO bắt nguồn từ khát vọng tạo dựng hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Bất động sản, xây dựng và công nghiệp. Hệ sinh thái của chúng tôi giúp cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch và triển khai công tác phát triển bất động sản, xây dựng và công nghiệp đơn giản, dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, hiệu quả đầu tư.
Xem thêm

DỰ ÁN

TIN TỨC

Xem Thêm

ĐỐI TÁC