Hotline

(+65) 6871 8863

 

Địa chỉ

68 Upper Serangoon View, Singapore 533884

 

Giờ mở cửa

8:00 đến 18:00 (Thứ 2 – Thứ 6)

 

Email

[email protected]