DỰ ÁN

Trang chủ / Dự án

Hòa Lạc Innovation Zone

INNOVATION Zone = (Tech + Business) Zone
INZ phải định vị là Một khu vực offline (One stop shop) và không gian số online (one Click shop) quy mô quốc tế;
Tại đây, được xây dựng cơ sở hạ tầng đẳng cấp khu vực để cung cấp đầy đủ các tiện ích nghiên cứu, thử nghiệm, không gian sáng tạo, lưu trú, giải trí, nghĩ dưỡng cho từ Startup cho đến các chuyên gia cũng như nhà đầu tư và kể cả gia đình bạn bè của họ… INZ phải đi kèm “Thẻ xanh công nghệ”.
Phục vụ đa ngành để kiến tạo cơ hội đan xen, giao thoa đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phái sinh mới cho thị trường và nhu cầu phát triển.
Input thúc đẩy: Từ ý tưởng, hoàn thiện mô hình, phát minh sáng chế, hình thành doanh nghiệp, ươm tạo, tang tốc, sản xuất mẫu, phát triển doanh thu… đều được phục vụ tại đây .
Scaleup Tăng trưởng: Các nguồn lực đầu tư sẵn sàng với kiến tạo thị trường vốn, nhà đầu tư vừa nghĩ dưỡng vừa sản hang, quy tụ giới đầu tư, đầu cơ cho vùng xám…
Output Thị trường mở: Từ đặt hàng của thị trường (Open Innovation) cho đến tiếp cận thị trường thông qua không gian mạng 24/7 đi ra toàn cầu với các kênh, nghiệp đoàn uy tín, quốc tế.
Sự đảm bảo: Được kiến tạo bởi chính phủ, hợp tác bởi các tập đoàn từ nguyên lieu là con người từ viện nghiên cứu, trường đại học…

 

  • Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Cấu phần 1: Nghiên cứu, phát minh, xây dựng ý tưởng
Cấu phần 2: Ươm tạo hoàn thiện mô hình
Cấu phần 3: Tăng tốc và chế tạo mẫu
Cấu phần 4: Đẩy ra thị trường và thúc đẩy doanh thu
Cấu phần 5: Đầu tư xuyên suốt quá trình 1-4
Cầu phần 6: Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông sự
kiện…
Cấu phần 7: Các hoạt động hỗ trợ chính sách bao gồm
Sandbox, nơi thí điểm cả những điều không tưởng…
Cấu phần 8: Các hoạt động đảm bảo hậu cần và tái tạo sức
sáng tạo: Ăn ngủ, nghỉ, giải trí, trải nghiệm, mua sắm, kinh
doanh và cả khu vực cho những Founder đã từng thất bại…

Dự án khác

XIXO hợp tác với Khu công nghệ cao Đà Nẵng xúc tiến đầu tư Ngày 26/06/2021
KHU CNC ĐÀ NẴNG

XIXO xúc tiến hợp tác với Khu công nghệ cao Đà Nẵng trong việc kêu gọi đầu tư và hỗ trợ quản lý, vận hành

Ngày 18/05/2021
HÒA LẠC INNOVATION ZONE

Hòa Lạc Innovation Zone xây dựng cơ sở hạ tầng đẳng cấp khu vực để cung cấp đầy đủ các tiện ích nghiên cứu, thử nghiệm, không gian sáng tạo, lưu trú, giải trí, nghĩ dưỡng cho từ Startup cho đến các chuyên gia cũng như nhà đầu tư và kể cả gia đình bạn bè của họ…

Ngày 24/06/2021
HCM INNOVATION HUB

Không gian làm việc chia sẻ trực thuộc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia khu vực phía Nam. XIXO hỗ trợ quản lý và vận hành tòa nhà.
Hỗ trợ startup về không gian làm việc, kết nối chuyên gia cố vấn, nhà đầu tư, đào tạo kiến thức & kỹ năng khởi nghiệp.