Về chúng tôi

Câu chuyện về XIXO bắt nguồn từ khát vọng tạo dựng hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng và Công nghiệp. Hệ sinh thái của chúng tôi giúp cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thực hiện các giao dịch và triển khai công tác phát triển bất động sản, xây dựng và công nghiệp đơn giản, dễ dàng giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và hiệu quả đầu tư.

Tập trung – Nâng cao – Hiệu quả

Chúng tôi là hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng và Công nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là góp phần chuyển đổi kỹ thuật số trong các hoạt động tạo tài sản và tài sản, trở thành một nền tảng tự vận hành trong tương lai.

Tại sao XIXO là lựa chọn hàng đầu?

TẦM NHÌN

Trở thành một hệ sinh thái kinh tế số cho lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng và Công nghiệp, ngang hàng và phân tán có quy mô khu vực. Giúp các khách hàng dễ dàng đấu thầu, đấu giá, mua bán, quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi dịch vụ trong quá trình hình thành các sản phẩm bất động sản, xây dựng, công nghiệp và vòng đời của tài sản.

SỨ MỆNH

XIXO kết nối tất cả các giao dịch bất động sản, xây dựng và công nghiệp bằng mô hình hóa, số hóa, tự động hóa, cá nhân hóa, chuyên môn hóa và trực quan hóa. Khởi tạo, duy trì, phát triển chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu. Đưa dịch vụ xây dựng trở thành “Cung ứng toàn cầu, dịch vụ địa phương”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Con người: Con người là sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng con người để phục vụ con người.

Liêm chính: Chúng tôi cam kết tiêu chuẩn cao nhất về sự liêm chính.

Dũng cảm: Chúng tôi dũng cảm làm những điều đúng đắn và dẫn tới thành công.

Giá trị: Chúng tôi tạo ra giá trị gia tăng từ những gì chúng tôi làm thông qua việc không ngừng sáng tạo và cải tiến.

Công bằng: Chúng tôi công bằng và biết điều trong mọi hoạt động và thương vụ với các đối tác kinh doanh, khách hàng và đồng nghiệp.

Cộng đồng: Chúng tôi đóng góp cho sự thịnh vượng và hạnh phúc của cộng đồng.

VỚI ĐỘI NGŨ CÁC CHUYÊN GIA VÀ BỘ PHẬN LIÊN QUAN

Hệ sinh thái XIXO đang được xây dựng, vận hành trơn tru và hiệu quả

Ví điện tử

Nội dung

Nền tảng

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Chu Quang Thái

NHÀ SÁNG LẬP

Edric Nguyen

ĐỒNG SÁNG LẬP & CTO

Sophia Tran

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH