DỊCH VỤ

TV

Kênh thông tin truyền thông về Dự án đầu tư, Kinh tế đầu tư, Khoa học công nghệ, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Kinh tế thế giới, Kinh tế Việt Nam và hội nhập, số hóa và Công nghệ 4.0.

Dự án khác

Xem tất cả

TOKEN

Đơn vị trao đổi đơn giản nhất mà chúng ta có thể tạo nên môi trường Blockchain cho cuộc cách mạng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và công nghiệp. Token X là đơn vị giá trị tài sản dùng chung, giao dịch ngang hàng và phân quyền cho cộng đồng bất động […]

PLATFORM

Siêu thị bất động sản, xây dựng và công nghiệp, được mở tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các cá nhân và tổ chức muốn xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình hoặc nhà máy.

LINK

Cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp và các ứng viên tiềm năng, nơi thành viên có thể kết nối, chia sẻ nhu cầu việc làm và nhu cầu tìm việc, mạng xã hội việc làm tương tác đầu tiền trên nền tảng Iot, được quy trình số hoá mở để tương tác trên Xlink […]