DỊCH VỤ

CHOTHICONG

Chothicong.com là sàn giao dịch xây dựng và công nghiệp. Tối ưu hóa với chỉ một cái click chuột, bạn sẽ tiếp cận được thứ mình muốn. Nói cách khác, bạn có thể “xây nhà online”. Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chi phí, chất lượng và tiến độ đi cùng nhau. Bằng kết nối Internet với vạn vật, các hạng mục, bộ phận của tòa nhà đều được số hóa và chuyển thông tin tới chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và nhà cung cấp cùng lúc, đảm bảo công trình đúng tiến độ.

Dự án khác

Xem tất cả

TOKEN

Đơn vị trao đổi đơn giản nhất mà chúng ta có thể tạo nên môi trường Blockchain cho cuộc cách mạng trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng và công nghiệp. Token X là đơn vị giá trị tài sản dùng chung, giao dịch ngang hàng và phân quyền cho cộng đồng bất động […]

PLATFORM

Siêu thị bất động sản, xây dựng và công nghiệp, được mở tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các cá nhân và tổ chức muốn xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình hoặc nhà máy.

LINK

Cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp và các ứng viên tiềm năng, nơi thành viên có thể kết nối, chia sẻ nhu cầu việc làm và nhu cầu tìm việc, mạng xã hội việc làm tương tác đầu tiền trên nền tảng Iot, được quy trình số hoá mở để tương tác trên Xlink […]