Công bố địa chỉ ví Công ty XIXO Ecosystem

Hệ thống sinh thái XIXO đồng gửi cộng đồng,

Sau thời gian phát triển hệ sinh thái XIXO với mong muốn đưa tất cả tối đa ứng dụng cột trụ vào cuộc sống và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. XIXO Ecosystem phát triển với nguyên tắc đề cao lợi ích của cộng đồng và minh bạch trong mọi bước phát triển. XIXO xin được công bố toàn bộ cộng đồng địa chỉ được kiểm tra bởi công ty cũng như đội ngũ phát triển.

Bên cạnh đó, XIXO cũng công bố danh sách các địa chỉ ví dụ có tác hại đến lợi ích của hệ thống sinh thái, làm hại đến sự phát triển của Hệ sinh thái XIXO. This ví address will be the tracker, limit and checking by XIXO cũng như thể cộng đồng.

Link truy cập: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jvnRz0uWPSyDWZ1jk8j6Txu5rC-rMTmIflW8j8M8bkM/edit#gid=97707031

XIXO mong rằng, với công bằng nguyên tắc, minh bạch trong hoạt động của mình, XIXO sẽ đạt được những thành tựu mong muốn trong các bước phát triển cùng sự đồng hành, tin tưởng của cộng đồng. ‘

Trân trọng!