Category Archives: X-Token

ỨNG DỤNG CỦA TKX VỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MÃ HOÁ TÀI SẢN

Cũng như tính vị trí của Bất động sản, TKX có tính duy nhất và khan hiếm, do đó TKX dùng để làm Smart Contract cho hoạt động bất động sản và nhà ở như: mã hoá giá trị và quyền sử dụng, quyền sở hữu, tuyên bố quyền nghĩa vụ trong quá trình dịch […]

TKX – TỪNG BƯỚC ĐƯA BLOCKCHAIN VÀO ỨNG DỤNG THỰC TẾ

(Từ khóa chính: TKX, Từ khóa phụ: Tiền điện tử) 1. Những Hiểu Biết Chung Về TKX TKX là gì? – Token X được biết đến là “Đồng tiền điện tử”, những tài sản đã được số mã hóa. Đồng tiền này được phát hành trên tảng Binance Smart Chain, tuy nhiên đồng tiền này […]